ABS

ABS

יצרני הרכב של היום מודעים הרבה יותר מאשר בעבר לחשיבות של התקנת אביזרי בטיחות שונים. לצד התקנים שונים שנועדו להגן עם הנהג ועל הנוסעים במקרה של תאונה, התקנים כגון כריות אוויר או חיזוקים של תא הנוסעים, ישנם גם התקנים שנועדו לסייע במניעת התרחשות של תאונות. ההתקן ABS הינו אחד החשובים באביזרים אלה, המונעים את תאונות הדרכים מלכתחילה. את תפקידו מבצע ההתקן באמצעות מניעת נעילת הגלגלים ולמעשה זהו גם הפירוש שלו שמו הלועזי.

נעילת גלגלים ומרחק בלימה

מערכת הבלימה בכלי רכב שונים ובדגמים שונים יכולה להיות בנויה באופן שונה. ניתן למצוא בלמים תוף מיושנים ולצידם בלמים שפועלים באמצעות דיסקים (בלם דיסק), בלמים הידראוליים ועוד. המשותף לכל מערכות העצירה ברכב, ישנות וחדשות כאחת, הוא בכך שהן נועלות את הגלגלים במקומם. משננעלו הגלגלים, מביא החיכוך שבין הצמיג לבין הכביש להאטה ולבסוף לעצירה מוחלטת. ככל שמרחק הבלימה גדול יותר, הסיכון להתרחשות תאונה עולה. מכיוון שכך, ומכיוון שפעמים רבות לחיצה על דוושת הבלם מתרחשת במהירות גבוהה וכדי להימנע מתאונה, פותח ה- ABS. התקן זה נועד למנוע את הנעילה המוחלטת של הגלגלים, מצב שמביא גם לשליטה טובה יותר ברכב תוך כדי הבלימה וגם להקטנת מרחק הבלימה הסופי.

אסור לאבד שליטה

לבד מהקטנת מרחק הבלימה, לABS- חשיבות גדולה מאוד בשמירה על יכולתו של הנהג לשלוט ברכב בשעת חירום. במיוחד בקרב נהגים שאינם מקצועיים וכאלה שאינם מנוסים בנהיגה במצבי חירום, קיימת הנטייה "לסחוט" את דוושת הברקס כאשר הם נתקלים במצב בעייתי. הבעיה עם עצירה כזאת כאשר לא מותקן ברכב התקן של ABS היא אובדן שליטה ברכב. נעילת הגלגלים יכולה להביא בקלות למצב שמערכת ההיגוי איננה מגיבה באופן רגיל. כך, בין אם מדובר בנסיעה בכביש רטוב, בנסיעה בדרך עפר או בנסיעה בכביש יבש, ניתן לחוות מצב של סטייה מהנתיב המשוער ולעיתים אפילו התהפכות של הרכב בעיקול. בדיוק במצבים כאלה מתבררת היעילות הגבוה של המערכת למניעת נעילת גלגלים. ברכב שבו מותקנת מערכת זו, השליטה נשארת תמיד בידיים של הנהג בזכות המנגנון שבולם את הרכב ללא נעילה מוחלטת של הגלגל.

עמדת המתנה ממוזגת עם אינטרנט וקפה WiFi קפה
מועדון לקוחות מועדון לקוחות - הרשמה
מי אנחנו הכן רכבך לטסט !