כיצד פועלות בוכנות מנוע

כיצד פועלות בוכנות מנוע

בוכנה הינה אחד החלקים המרכזיים של סוגים שונים של מנועים. בין היתר, ניתן למצוא אותה במנועים הפועלים בטכניקה של בעירה פנימית. מנוע בנזין, למשל, וכמוהו גם מנוע סולר שמותקנים במרבית המכוניות, המשאיות והאופנועים של ימינו, הם דוגמאות של מנועים מבוססי בוכנות.

פעולתה של הבוכנה

את בוכנת המנוע הנפוצה במכוניות, ניתן למצוא בסוגים שונים של מנועים שנבדלים אלה מאלה במספר הפעימות שהם מבצעים. בין המנועים הללו ניתן למצוא את אלה בעלי ארבעת הפעימות ולצדם את מנועי שתי הפעימות.

נדגמים את פעילותה של הבוכנה באמצעות מנוע סטנדרטי שמשמש כלי רכב (מנוע מסוג ארבע פעימות):

  • בשלב הראשון, המכונה גם שלב היניקה, נעה הבוכנה כלפי מטה. תנועה זו נועדה לאפשר את הכניסה של תערובת הדלק (תערובת שמורכבת מדלק ומאוויר) מבעד לשסתום שנקרא שסתום יניקה.
  • בשלב השני, המכונה גם שלב הדחיסה, עושה הבוכנה את דרכה למעלה, לאחר שתא השריפה התמלא בתערובת הדלק – אוויר בכמות הרצויה. כמשתמע משמו של השלב הנוכחי, כאן משמשת הבוכנה לדחוס את התערובת הדליקה. לאחר שהתערות נדלקת (באמצעות הצתה) יכול המנוע להתחיל להפיק את אנרגיית התנועה הרצויה, על מנת להניע את הרכב קדימה.
  • בשלב השלישי, המכונה שלב העבודה, דוחפים הגזים הבוערים שנדלקו בשלב הקודם את הבוכנה כלפי מטה. לאחר מכן שסתום היניקה נפתח בכדי לאפשר כניסה של תערובת נוספת של דלק ואוויר.
  • השלב הרביעי של פעולת הבוכנה נקרא שלב הפליטה. בשלב זה נפלטים החוצה הגזים השרופים והבוכנה שבה ועולה כלפי מעלה.

חשוב לציין שהבוכנה ממשיכה לנוע מעלה ומטה כל עוד המנוע פועל, ובצורה כזאת מפיק המנוע את האנרגיה לביצוע עבודתו. במילים אחרות, תנועת הבוכנה, בסיועם של מנגנונים נוספים שמרכיבים את המנוע, היא זו שמאפשרת את תנועת המכונית קדימה.

סוגים שונים של בוכנות

בנקודה זו חשוב להבהיר שבוכנות מסייעות בהפקה של אנרגיה במנועים שונים לא רק בתחום הרכב והתחבורה. מנועי בוכנות נפוצים מאוד גם בגנרטורים שונים. בנוסף, ניתן למצוא בוכנות לא רק במנועים המבוססים על בעירה של דלק נוזלי. בוכנות קיימות גם במנועים הפועלים על בסיס חשמל וכן על מנועים הפועלים על גז.

עמדת המתנה ממוזגת עם אינטרנט וקפה WiFi קפה
מועדון לקוחות מועדון לקוחות - הרשמה
מי אנחנו הכן רכבך לטסט !